Πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι… Ο αιγυπτιακός λωτός ήταν ένα είδος νούφαρου, ο ελληνικός αποτελούσε πόα νομευτική και ότι ο δενδρώδης λωτός είναι αυτός που αναφέρεται στην Οδύσσεια!!!

Γιατί βγάλαμε έτσι την ομάδα?? Χμμ..
Έχουμε ρίζες απ’ την Ιθάκη,
Αγαπάμε τα ταξίδια,
Ξεχνάμε συνεχώς…
Φοβόμαστε την λήθη.
Τρώμε λωτούς και παίζουμε θέατρο…
Και έχουμε προορισμό μας… την καινοτομία ως μέσο αυτό-έκφρασης και ολοκλήρωσης!!!

In Greek mythology the Lotophagi (Greek: Λωτοφάγοι,lotus-eaters) were a race of people from an island near North Africa (probably Jerba) dominated by “lotus” plants. The lotus fruits and flowers were the primary food of the island and were narcotic, causing the people to sleep in peaceful apathy.